CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOMOTRICA SI CRESTERE A CALITATII VIETII PENTRU CADRELE DIDACTICE SI PERSONALUL T.E.S.A (C.C.M.C.-UB)

ANUNŢ IMPORTANT!

Începând cu 01 SEPTEMBRIE 2015, CENTRUL DE CONSILIERE îşi desfăşoară activitatea în REGIM NORMAL de luni până vineri (click pe butonul orar!)

VĂ AŞTEPTĂM!


Centrul de Consiliere Psihomotrică, se află în incinta Facultăţii de Matematică şi Informatică (subsol, la capătul culoarului din dreapta) • accesul se poate face şi din holul Facultăţii de Litere!
Adresa: Str. Academiei nr.14, sector 1, Bucureşti    •  www.sportcadre.unibuc.ro
Relaţii:
Prof. dr. Remus Dumitrescu (Coordonator Centru) - remusdumitrescu@yahoo.com – tel. 0744 30 26 97
conf. dr. Daniela Aducovschi -daniela3810@yahoo.com tel. 0721 98 31 08
conf. dr. Robert Sakizlian – sakizlian@yahoo.com – tel. 0722 99 01 96
lector dr.  Monica Sakizlian -bebetu73@yahoo.com – tel. 0723 16 64 22
prof. CFM dr. Mircea Slăvilă – mirceaslavila@yahoo.com – tel. 0744 14 15 82
Dragi colegi,
Centrul a fost renovat şi dotat cu aparatură şi accesorii moderne, punând la dispoziţia cadrelor Universităţii o gamă largă de discipline şi facilităţi. Echipa, formată din cinci specialişti cu mare experienţă în domeniile pe care le găsiţi în oferta şi orarul site-ului, vă aşteaptă într-o locaţie plăcută şi dinamică, având speranţa că vor ajuta comunitatea academică să-şi menţină o condiţie fizică şi mentală cât mai bună.
Vă aşteptăm!
Centrul întruneşte toate condiţiile pentru dezvoltarea activităţilor psihomotrice şi diversificarea ofertei de loisir pentru cadrele didactice şi personalul T.E.S.A. din Universitate, vizând totodată şi aspecte care privesc starea de sănătate a angajaţilor săi precum şi modul de viaţă al acestora.
Evoluţia psihomotricităţii este, de fapt, istoria interacţiunii dintre elementul psihic şi cel fizic.
În ţara noastră, Mihai Epuran a fost printre primii care s-a ocupat de această problemă şi a definit psihomoticitatea ca „expresia maturizării şi integrării funcţiior motrice şi psihice la nivelul pretins de integrarea funcţională bună a individului în ambianţă”( C. Albu şi colab. 2006, p.9).
Oferta de activităţi din cadrul Centrului are în vedere ocuparea timpului liber al comunităţii academice prin practicarea exerciţiului fizic într-un mod organizat şi elaborarea de programe diferenţiate aplicate individual în funcţie de capacităţile, interesele şi preferinţele fiecăruia.
Acest Centru, pus la dispoziţia angajaţilor săi, are ca principal obiectiv schimbarea atitudinii faţă de exerciţiul fizic, ca principal mijloc de obţinere a stării de wellness precum şi asigurarea condiţiilor care să permită fiecărui angajat al Universităţii să se întreţină într-un mediu sănătos şi sigur, într-un cadru organizat cu efecte benefice asupra stării de sănătate bio-psihică.
Evaluările în cadrul cabinetului de kinantropometrie a principalilor indici bio-psihomotrici vor da posibilitatea ca fiecare participant să-şi cunoască nivelul de pregătire, progresul realizat şi în final starea de sănătate.
Toate acţiunile pe care ni le-am propus  stau la baza modificării şi conştientizării necesităţii practicării exerciţiilor fizice, ca factor esenţial al sănătăţii şi stării de bine a individului, având conseţinţe favorabile în rândul comunităţii academice.
Cei dornici de mişcare pot activa astfel într-o zonă centrală şi într-un spaţiu alocat exclusiv lor, unde pot practica: bodybuilding, fitness, tae-bo, gimnastică aerobică, gimnastică de întreţinere, gimnastică medicală, dans de societate (latino-standard), tenis de masă, având totodată posibilitatea de a beneficia de: benzi de alergare, biciclete ergonomice, biciclete eliptice, stepper, aparate de masaj, etc.
Oferta de servicii a fost extinsă prin eforturile domnului prof. dr. Mircea Slavilă, şeful sectiei de kinetoterapie din cadrul spitalului Sf. Luca din Bucureşti, care a dotat Centrul cu aparatură pentru fizioterapie (diadinamice, ultrasunete, infraroşu, galvanizări, elongaţii).
De-asemenea, avem speranţă că vom fi ajutaţi de către conducerea Universităţii în achiziţionarea unei saune, care să întregească circuitul terapiilor  şi detoxifieri

DIRECTOR  CENTRU (C.C.M.C-U.B.)

Conferenţiar univ. dr. REMUS DUMITRESCU – defs UB                                                e-mail: remusdumitrescu@yahoo.com
Telefon: 0744 30 26 97

CADRE DIDACTICE / SPECIALISTI – C.F.M.

Conferenţiar univ. dr. DANIELA ADUCOVSCHI – defs UB
Conferentiar univ. dr. ROBERT SAKIZLIAN - defs UB
Asistent univ. dr. MONICA SAKIZLIAN – defs UB
prof. CFM dr. MIRCEA SLĂVILĂ - şef secţie Spitalul “Sf. Luca” Bucureşti