Bodybuilding

Evoluţia musculară precum şi respectul faţă de propriul corp, a caracterizat activitatea omului încă din cele mai vechi timpuri, determinând apariţia unui “cult pentru frumuseţea corpului”care s-a transformat  mai târziu într-un “mit al forţei”- considerată în Olymp un privilegiu al semizeilor ca Atlas, primul care a purtat Pământul pe umeri săi, sau Hercule cel care a dus la bun sfârşit cele 12 munci.
Grecia antică a marcat decisiv cultul pentru frumuseţea fizică şi forţa umană, grecii creând cuvântul GIMNASTICA pentru a desemna cu un nume generic totalitatea exerciţilor fizice practicate în scopul de a contribui la întreţinerea sănătăţii şi la dezvoltarea armonioasă a fizicului uman. Educaţia pentru sănătatea fizică se desfăşura în gimnazii şi palestre cu scopul de a crea  “OMUL BUN ŞI FRUMOS” – Kalos Kai Agatos – dicton care  caracterizează şi astăzi activitatea sportivă specifică culturismului.
Desigur între civilizaţia actuală şi cea antică sunt diferenţe pe plan estetic, corporal, dar dorinţa fiecărui om de a avea o înfăţişare cât mai plăcută nu surprinde pe nimeni în zilele noastre. Bodybuildingul, cu complexul său de exerciţii contribuie la frumuseţea corporală, constituind şi un mijloc de păstrare şi fortificare, acţionând asupra organismului ca un adevărat sculptor.
Grija pentru dezvoltarea corpului, cultivarea unei staturi frumoase, menţinerea  sănătăţii  şi  a  formelor  proporţionale,  a  creat  noţiunea  de ”BODYBUILDING ” în traducere “ CONSTRUCŢIE CORPORALĂ ”.
Deşi bodybuildingul, modern a apărut în Europa, cele mai puternice tradiţii le-a dobândit în America locul unde se concretizează pentru prima dată ca ramură a educaţiei fizice.
O serie de personalităţi celebre ale antichităţii au manifestat preocupare în domeniul în domeniul atletismului, ca: Platon, Sofocle, Pitagora, Thales ş.a., dar, din considerentul enunţat anterior, exemplele de sex feminin lipsesc. Aceştia întruchipau idealul armoniei  integrat  în  educaţia  elenă,  îmbinau pilduitor dezvoltarea intelectuală cu îndemânarea sportivă. În schimb, femeile, deşi hărăzite  prin  natura  lor  cu  frumuseţe,  îndemânare,  agilitate, supleţe etc., nu aveau posibilitatea să-şi cultive calităţile respective.
Platon  spunea:   “Pentru  armonia  proporţiilor,  frumuseţe  şi  sănătate  este necesară o pregătire nu numai în domeniul ştiinţelor şi artelor, ci şi practicarea în tot cursul vieţii a exerciţiilor fizice, a gimnasticii”, dat fiind că “gimnastica este mama tuturor sporturilor” (Bănciulescu V.şi Corneşan T. 1978).
Iniţiatorul   bodybuildingului,   modern,  dr. Eugen Sandow, recunoscut în lumea întreagă în materie de “exerciţii  fizice  şi  sănătate” spunea:”  viaţa înseamnă mişcare”.
Cu o sută de ani în urmă, dr. W.,W., Halle, afirma: ” când corpul se îmbolnăveşte, acest lucru poate fi depăşit prin exerciţii fizice şi acesta este cel mai sigur tratament. Doar dacă suntem grăbiţi şi nu putem aştepta efectele exerciţiului fizic, atunci să recurgem la medicamente. Nici un remediu cunoscut până acum nu are o influenţă atât de puternică în menţinerea şi recâştigarea sănătăţii ca întrebuinţarea judicioasă a exerciţiilor fizice ”.
Avântul neobişnuit al bodybuildingului, în America are loc în jurul anului 1930, unde Jan Crimek a devenit primul practicant remarcabil al Americii şi reprezentantul ei la haltere. Propagatorii actuali ai bodybuildingului, sunt fraţii Weider (Canada) şi concurentul lor Bob Hoffman (S.U.A.).
Unul dintre cei mai renumiţi cardiologi din S.U.A., dr. Paul Duley Wite, declara că pericolul automobilului nu constă în accidente de circulaţie, ci lipsa de mişcare la care se supun cu bună ştiinţă posesorii lui.
Exerciţiile fizice pot preveni arterioscleroza. Teoria de combatere a arterio-sclerozei prin reducerea grăsimilor din alimentaţie a apărut în 1920. În 1921, dr. Rakcatraw susţinea că exerciţiile fizice contribuie la scăderea cantităţii de colesterol, lucru dovedit de 30 de ani mai târziu, când s-au făcut determinări sanguine comparative între sedentari şi cei care fac exerciţii fizice.
S-a demonstrat că exerciţiul fizic zilnic poate reduce cantitatea de colesterol din sânge până la 25%, fără să se facă restricţii în regimul alimentar. Este cunoscut faptul că munca şi exerciţiile fizice întăresc şi menţin sănătatea prelungind viaţa.
Bodybuildingul, a apărut din eforturile pentru obţinerea unei sănătăţi perfecte şi a proporţionalităţii segmentelor corpului omenesc.
Dorinţa de sănătate şi putere este înnăscută în fiecare om. Nici un om nu doreşte să fie bolnav, slab şi să aibă un aspect fizic neplăcut. Utilizarea greutăţilor în gimnastica zilnică este un mijloc unanim recunoscut, care asigură o sănătate şi o dezvoltare musculară armonioasă. Oamenii cu activităţi sedentare descoperă, cu satisfacţie, că prin utilizarea exerciţiilor fizice cu greutăţi pot să-şi creeze o capacitate de lucru mai mare. Exerciţiile de bodybuilding, se pot practica de oricine, oriunde (acasă, săli special amenajate), şi cu mijloace simple.
Profesorul Peter Karpovici S.U.A., a examinat 33000 cazuri de practicanţi a bodybuildingului care s-au antrenat cu greutăţi (pe o durată variind de la câteva luni la 25 ani), de la vîrsta şcolară până la cei vârstnici.  Nici un caz de boală de inimă nu a fost semnalat. Tensiunea arterială şi reacţia musculară au fost la parametri normali .
Antrenamentul cu greutăţi al practicantului de bodybuilding, nu este periculos ci, din contră, întăreşte sănătatea, putând fi practicat de orice om care nu suferă de anumite tulburări organice grave. Viteza şi coordonarea musculară a celor antrenaţi sunt mai mari ca la cei neantrenaţi cu greutăţi (Baroga L,1975).

VĂ AŞTEPTĂM!
conf. dr. REMUS DUMITRESCU
lect. dr. ROBERT SAKIZLIAN