REGULAMENT

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 1. Regulamentul in vigoare este stabilit pentru efectuarea normala a activitatii cadrelor, pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si curateniei incaperilor si echipamentelor Centrului.
 2. Cunoasterea, insusirea si respectarea regulamentului de ordine interioara al Centrului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza cursurile
 3. Prin semnarea fisei de înscriere certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament.
 4. In cazul folosirii saunei, va rugam sa efectuati un control medical de specialitate care sa nu va interzica acest lucru.
 5. Participanţii trebuie să aibă calitatea de angajat/colaborator al Universităţii din Bucureşti.
 6. Înscrierea se va face în baza fişei tip.
 7. Participanţii trebuie să prezinte legitimaţia/adeverinţa de serviciu pentru a face dovada că este angajatul/colaboratorul Universităţii.
 8. Să respecte orarul afişat.
 9. Să ia la cunoştinţă normele de prevenire a accidentelor în sălile de sport.
 10. Accesul în sala de sport se face numai cu echipament sportiv adecvat.
 11. Afectiunile de sanatate ascunse, nedeclarate, exonereaza Centrul de orice responsabilitate.
 12. Participanţii la cursuri sunt obligaţi să protejeze toate bunurile, din sala de antrenament, spaţiile anexe (vestiar, grupul sanitar), să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită.
 13. Este interzis să se  intervină la instalaţiile electrice din sala de antrenament, vestiar (prize, întrerupătoare, becuri, tuburi de iluminat, aparate, etc.).
 14. Accesul la cursuri se va face doar după luarea la cunoştinţă şi semnarea prezentului Regulament, precum şi formularului de înscriere.

Obiective urmarite:

Componenta activa, formativa si compensatorie in cadrul programului, vizand printre altele:

 1. Mentinerea si consolidarea starii de sanatate si vigoare psiho-fizica;
 2. Influentarea favorabila a indicatorilor somatici, fiziologici si motrici;
 3. Insusirea unor elemente de baza din tehnica si practica unor ramuri de sport;
 4. Cresterea rezistentei generale a organismului;
 5. Formarea deprinderii de practicare independenta si sistematica a exercitiilor fizice si sporturilor preferate, ca atribute ale omului cu un grad superior de emancipare si civilizatie;
 6. Realizarea factorului compensator, de destindere psiho-fizica, eliminarea starilor de oboseala si a stresului cotidian;
 7. Formarea si consolidarea unui sistem de cunostinte teoretice si practice igienico-fiziologice;
 8. Corectarea sau ameliorarea unor deficiente si deformatii (cultura fizica medicala);

NOTA: Toate aceste forme de desfasurare sunt organizate sub conducerea si indrumarea directa a unor cadre didactice de specialitate din Departamentul de Educatie Fizica si Sport, din cadrul Universităţii din Bucuresti.